1 111361Posterunek Policji w Sośniach w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wsi Dobrzec i Cieszyn w związku z wdrożonym Planem Priorytetowym dotyczącym nasilającego się problemu bezpańskich psów oraz problemu niestosowania się do przepisów jakie na właściciela czworonoga nakłada kodeks wykroczeń art. 77 KW, przypomina, iż zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń nie zachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia jest wykroczeniem, za które grozi grzywna w wysokości do 250 złotych albo kara nagany.

W miesiącach od marca do maja 2019 roku, dzielnicowy przeprowadzi szereg kontroli na terenie miejscowości Cieszyn i Dobrze. Powyższy problem będzie również przedmiotem kontroli patroli pełniących służbę na terenie miejscowości Cieszyn i Dobrzec.

Jednocześnie informuję, że niezbędnym narzędziem do anonimowego informowania Policji o przedmiotowym problemie jest KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA.

Dzielnicowy rejonu nr IV

Posterunku Policji w Sośniach

mł. asp. Damian Szewczyk