Dzielnicowi Posterunku Policji w Sośniach mając na uwadze bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy Sośnie po przeanalizowaniu zgłoszeń dokonanych za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz wielokrotnych rozmów z mieszkańcami wdrożyli plany działania priorytetowego, które realizowane będą w drugim półroczu 2019r.

Dla dzielnicy nr V w miejscowości Bogdaj wdrożono plan działania priorytetowego polegający na ograniczeniu wykroczeń porządkowych popełnianych przy obiekcie rekreacyjno – sportowym Orlik. Najczęściej popełniane wykroczenia na tym terenie to zaśmiecanie miejsca publicznego (art.145 kw) oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem (art. 431 u.w.t.p.a.), za które grozić może kara grzywny w wysokości do 500zł.

Dzielnicowi Posterunku Policji w Sośniach w ramach wdrożonych planów dokonają wielokrotnych kontroli wyznaczonych miejsc zagrożonych w celu wyeliminowania zagrożenia.

Dzielnicowy:

sierż. sztab. Paweł Grzesiak