Od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Sośnie przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dokumenty w załącznikach:

Wniosek

Oświadczenie

Tabela faktury