Wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży:

Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 7 sierpnia 2019 r.