Wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do dzierżawy:

Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 7 sierpnia 2019 r.