27 lipca br. mija termin na złożenie oświadczeń, dzięki którym będzie można korzystać z energii elektrycznej po cenach z 2018 roku. 29 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa, która głównie mikro- i małym przedsiębiorcom, szpitalom oraz samorządom daje możliwość utrzymania stawek za energię elektryczną z 2018 r. Koniecznie trzeba złożyć stosowne oświadczenia do swojego dostawcy energii elektrycznej w nieprzekraczalnym terminie do 27 lipca.

 

Ustawa wraz z oświadczeniami: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp