Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wlkp. w załączeniu przesyła List Prezesa KRUS.