Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach  informuje, że z dniem 1 lipca 2019 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start"

- elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach ul. Wielkopolska 41

Program  „Dobry start” obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/2020. Świadczenie w kwocie 300 zł otrzyma na wniosek każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny.

Przysługuje ono rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się:

  • do 20. roku życia,
  • do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem
    o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce, w przedszkolu lub szkole.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2019 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Więcej informacji uzyskać można w ośrodku osobiście lub telefonicznie - pod numerem 62 730 78 08 lub 505 800 436.

Renata Wiertelak

Pracownik GOPS