Wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży:

 

Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 19 czerwca 2019 r.