Urząd Gminy Sośnie przedstawia „Raport o stanie Gminy Sośnie za 2018 rok”, który jest swoistym spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację gminy.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Sośnie do zapoznania się z dokumentem.

Raport o stanie Gminy Sośnie za 2018 rok

Załacznik nr 1 do raportu o stanie Gminy Sośnie