W dniach 25.05 – 16.06 zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ochronny nad lasami w powiecie ostrowskim. Nadleśnictwo Antonin informuje, że w związku z masowym wystąpieniem owadów, uznanych za szkodniki pierwotne sosny, tj. brudnicy mniszki, barczatki sosnówki i boreczników sosnowych, w dniach od 25.05. - 16.06.2019r. przeprowadzony zostanie lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych.

Opryski będą prowadzone na terenie:

Gminy Przygodzice: w Obrębie Antonin, w leśnictwach Czarnylas, Klady, Strugi

(w oddziałach: 9-15, 29-36, 47-53, 65 częściowo, 66 częściowo, 67-71, 145); w Obrębie Świeca, w leśnictwie Huta (w oddziałach: 15-17, 26-30, 36-41, 43-46,47-49).

Gminy Odolanów: w Obrębie Świeca, w leśnictwach Huta (w oddziałach: 18, 19 częściowo, 20 częściowo, 30-31, 41-42, 46 częściowo).

Gminy Sośnie: w Obrębie Świeca, w leśnictwie Jerzówka (w oddziałach: 129 częściowo, 130 częściowo, 131-132, 133 częściowo, 138 częściowo, 139 częściowo, 140-144, 150, 151, 152 częściowo, 153, 154, 155 częściowo).

Teren objęty zabiegiem zostanie oznakowany za pomocą tablic informacyjnych:

„ZAKAZ WSTĘPU. OPRYSKI CHEMICZNE od 25.05.2019r. do 16.06.2019r.”

Szczegóły w załaczniku:

Informacje