Wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do dzierżawy:

 

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 22 maja 2019 r.