Druhny, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośniach serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Sośnie na Dzień Otwarty Remizy, który odbędzie się w niedzielę 19 maja. W programie m.in.

- specjalne atrakcje dla dzieci,
- pokaz sprzętu strażackiego,
-  zwiedzanie remizy,
- nauka udzielania pierwszej pomocy,
- zapoznanie mieszkańców z Automatycznym Defibrylatorem Zewnętrznym (AED) zamontowanym na remizie.