I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej w miejscowości Sośnie, Gmina Sośnie stanowiącej własność Gminy Sośnie:

Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 08 maja 2019 r.