w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych gminy zlecanych przez Gminę Sośnie do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

 

 

 

 


Konkurs Ofert

Oferta Wyjaśnienie

Oferta Wzór

Sprawozdanie

Umowa