Wójt Gminy Sośnie informuje mieszkańców, że do dnia 1 czerwca 2018 roku trwa nabór zgłoszeń do programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” na rok 2018. Celem programu jest likwidacja wyrobów zawierających azbest, którą koordynuje Powiat Ostrowski jako zadanie realizowane wspólnie z Gminą Sośnie.

Dofinansowanie wynosi 100% całkowitych kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych.

W RAMACH PROGRAMU NIE SĄ FINANSOWANE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM I MONTAŻEM NOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH. 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Gminy Sośnie (www.sosnie.pl), a także w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 1.


zał.1 - Zgłoszenie - demontaż

zał.2 - Zgłoszenie - usunięcie

Informacja o wyrobach zawierających azbest

zał. 3 - Oświadczenie określające tytuł prawny

zał. 7 - Formularz de minimis

zał nr 6 - Oświadczenie

Ocena