Silna mgła od wieczora 19.10.2017 r. do godzin południowych 20.10.2017 r. ograniczająca widoczność do 100 m.