PROGRAM I SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI PRZYRODY I BIOLOGII POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI „BLIŻEJ PRZYRODY”

27 października 2017

9.30 – 9.55      Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15  Powitanie gości

10.15 – 11.00 Wykład: Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz (Uniwersytet
                      Przyrodniczy w Poznaniu) – „Użytkowanie przyrody,
                       a jej ochrona”

11.00 – 11.45 Wykład: Dr hab. Tadeusz Mizera (Uniwersytet Przyrodniczy
                         w     Poznaniu) – „Wiedza ornitologiczna, a edukacja szkolna”

11.45 – 12.00   Przerwa kawowa

12.00 – 12.45 Wykład: Dr hab. Aleksandra Matulewska (Uniwersytet
                           im. Adama Mickiewicza) – „Przyroda a kultura”

12.45 – 13.30 Wykład: Dr inż. Barbara Czołnik (Ośrodek Kultury Leśnej
                         w Gołuchowie) – „Edukacja przyrodniczo-leśna prowadzona
                         przez Lasy Państwowe”

13.30 – 14.00 Podsumowanie


Karta zgłoszenia udziału