W sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku orkanu Ksawery, który przeszedł przez teren Gminy Sośnie w dniu 5 października 2017 r.

 

Zarządzenie 76/2017