Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośniach, informuje, że w dniach 22 lipca – 31 lipca 2017r. w Ośrodku Gryfia - Solar w Jarosławcu odbędzie się 10 dniowy turnus, kolonie profilaktyczno – sportowe dla dzieci w wieku 8-16 lat, z rodzin ubogich i zagrożonych problemem alkoholowym.

Całkowity koszt pobytu to 699 zł/osobę, z czego 50% tej kwoty zostanie dofinansowane ze środków GKRPA w Sośniach.

Tym samym koszt pobytu dziecka jaki pokrywa rodzic/opiekun to 350,00 zł/osobę.

Mają powyższe na uwadze GKRPA w Sośniach zwraca się z prośbą o rozpropagowanie powyższej informacji wśród rodziców/opiekunów i wskazanie dzieci chętnych do wzięcia udziału w przedmiotowych koloniach. Jednocześnie zaznaczamy, że ilość miejsc jest ograniczona i wynosi 35.

W przypadku braku chętnych osób z rodzin ubogich i zagrożonych problemem alkoholowym, do wzięcia udziału w koloniach - udział w nich mogą wziąć dzieci z pozostałych rodzin, które to będą ponosić pełną odpłatność (kwota 699,00 zł.).

Proszę o przekazanie informacji odnośnie osób chętnych do wzięcia udziału w koloniach do dnia 22 maja 2017r.

Telefon kontaktowy: Katarzyna Woźniak, tel. 505-800-436 


 

Informacje  

Oferta

 Przewodnicząca Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośniach

Katarzyna Woźniak

Sośnie 07.04.2017r.