Zapraszam mieszkańców wsi Sośnie na zebranie, które odbędzie się 19.07.2016 r. o godz. 19:00 w sali wiejskiej w Sośniach.

Na zebraniu zostaną podjęte decyzje w sprawie:

1. Podziału funduszu sołeckiego na rok 2017.

2. Zmiany przedsięwzięc przewidzianych do realziacji w sołectwie ze środków funduszu sołeckiego w roku 2016.

W przypadku braku wymaganego quorum nastepne zebranie odbędzie się po upływie 15 minut od w/w terminu.

 

Sołtys wsi Sośnie

Józef Gęsior