Uprzejmie zawiadamiam, że XXIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się w dniu 29 lutego 2016 roku o godzinie 9:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Sośniach.

Głównym tematem obrad będzie przyjęcie do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sośnie"

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy do wzięcia udziału.

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie
/-/ Mirosław Ostojak