Wójt Gminy Sośnie zawiadamia mieszkańców, że podpisywanie umów związanych z uczestnictwem w projekcie OZE odbędzie się wg poniższego harmonogramu:

 

 

 

 

 

24.03.2021 r. (środa) mieszkańcy sołectwa Granowiec
Sala Wiejska w Granowcu w godzinach od 15.00 do 17.00

25.03.2021 r. (czwartek) mieszkańcy sołectw: Sośnie, Janisławice, Kocina, Mariak
Sala Wiejska w Sośniach w godzinach od 15.00 do 17.00

lub od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy Sośnie w godzinach od 8.00 do 15.00, pokój 101.
Proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego. Przedmiotową umowę podpisać muszą wszyscy właściciele/współwłaściciele danej nieruchomości.