Wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży:

 

Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 09 września 2020 r.