Wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Sośnie z dnia 05 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Sośnie z dnia 05 lutego 2021 r.