Urząd Gminy Sośnie informuje mieszkańców gminy Sośnie, że opłatę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych na terenie gminy Sośnie należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sośnie,

nr konta: 71 8409 0001 2002 0100 0635 0012,

bądź na rachunki indywidualne podane w zawiadomieniach czy decyzjach.

Jeżeli nie ma możliwości ustalenia tego numeru rachunku prosimy o kontakt telefoniczny lub wpłaty na rachunki wymienione powyżej.