Drukuj

Zużyte baterie pochodzące z gospodarstw domowych można oddawać do specjalnie oznakowanych pojemników na baterie, znajdujących się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Sośnie.

Lp.

Placówka oświatowa

Miejscowość

Ilość pojemników

1.

Szkoła Podstawowa

 im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

Bogdaj 15

1

2.

Zespół Szkół w Cieszynie

(Szkoła Podstawowa)

Cieszyn,

ul. Kościelna 17

1

3.

Zespół Szkół w Pawłowie

oddziały zamiejscowe 

(Szkoła Podstawowa)

Chojnik 55

1

4.

Zespół Szkół w Pawłowie

 

(Szkoła Podstawowa)

Pawłów 3

1

5.

Zespół Szkół w Granowcu

(Szkoła Podstawowa)

Granowiec,

ul. Odolanowska 19

1

6.

Zespół Szkół w Granowcu

(Przedszkole)

Granowiec,

ul. Odolanowska 19

1

7.

Zespół Szkół w Sośniach

(Szkoła Podstawowa)

Sośnie,

ul. Wielkopolska 43

2

8.

Zespół Szkół w Sośniach

(Przedszkole)

Sośnie,

ul. Wielkopolska 43

1