Drukuj

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Sośnie odpady komunalne należy selektywnie zbierać „u źródła” - czyli bezpośrednio w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych, czy miejscach gdzie powstają odpady komunalne - w podziale na cztery frakcje.

Do czterech worków/pojemników trafiać będą zatem:

  1. Szkło (worek/pojemnik zielony),
  2. Papier (worek/pojemnik niebeski),
  3. Metale i tworzywa sztuczne (worek/pojemnik żółty)
  4. Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (worek/pojemnik brązowy).

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Nowe przepisy wprowadzają Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Jego zadaniem jest ujednolicenie, na terenie całego kraju, przepisów dotyczących segregacji odpadów.

Dokładne informacje, co należy wrzucać do określonego worka/pojemnika, znajdą Państwo w zakładce: gospodarka odpadami.