Informuje się mieszkańców Gminy Sośnie, że odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV, AGD, odpadów niebezpiecznych, opon,  nastąpi w dniach od  8 do 13 kwietnia 2019 r., zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

DATA

MIEJSCOWOŚĆ

8.04.2019 r.

Granowiec

9.04.2019 r.

Sośnie

10.04.2019 r.

Bogdaj, Mariak, Młynik,

Szklarka Śląska, Możdżanów

11.04.2019 r.

Cieszyn, Dobrzec,

Konradów, Janisławice

12.04.2019 r.

Chojnik, Kałkowskie,

Kuźnica Kącka, Kąty Śląskie

13.04.2019 r.

Pawłów, Kocina

 

Ważne! Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godz. 7.00, w miejscu umożliwiającym bezkolizyjny załadunek.