Drukuj

ODDAJ PRZETERMINOWANE LEKI

 

Informuje się mieszkańców Gminy, że przeterminowane oraz niepotrzebne leki pochodzące z gospodarstw domowych można oddawać do specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się w placówkach Służby Zdrowia oraz Aptekach:

Do wspomnianych pojemników można wrzucać zarówno pastylki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole.

Zabronione jest wrzucanie igieł, igłostrzykawek!

 

WAŻNE!

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, dlatego też po terminie przydatności stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi! Przeterminowane lub zbędne lekarstwa wyrzucane do zwykłych śmietników bardzo szkodzą środowisku naturalnemu oraz naszemu zdrowiu.

Umieszczając je w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne trafiają na składowiska odpadów komunalnych, gdzie stanowią poważne zagrożenie chemiczne dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną, a związki chemiczne które zawierają leki są bardzo trwałe, przedostając się do wód gruntowych lub gleb potrafią je skazić na dziesiątki lat.


Leki wymagają innych sposobów utylizacji niż odpady komunalne, zatem bardzo istotne dla ochrony środowiska i gospodarki odpadami jest wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych, jakimi są przeterminowane leki ze strumienia odpadów z gospodarstw domowych.

 

Materiały źródłowe:

http://www.piotrkow.pl

http://www.eco-market.pl