Od 1 lipca 2013 roku odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zapewnia Gmina.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne na terenie Gminy Sośnie jest firma „ROLKOM” Sp. z o.o. w Sośniach: ul. Wielkopolska 11, 63-435 Sośnie.

Odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywa się zgodnie z harmonogramem, z którym osoby zainteresowane mogą zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy Sośnie www.sosnie.pl oraz w firmie „ROLKOM” Sp. z o.o.


Kontakt:

„ROLKOM” Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 11
63-435 Sośnie

Tel.: 62 739 10 30

biuro czynne od pon.– pt.  w godz.: 7.00 - 15.00.