Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane), bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych odebrane od właścicieli nieruchomości, transportowane są w celu zagospodarowania do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim, prowadzonej przez:

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. (RZZO),
ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wlkp.