Drukuj

Poziomy o których mowa w art. 3b ust.1 oraz art. 3c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), osiągnięte przez Gminę Sośnie wynoszą odpowiednio :

za rok 2012:

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi - 7,47 %,

2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi - 0,00 %,

3) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi - 41,61 %.

za rok 2013:

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi - 13,64 %,

2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi - 0,00 %,

3) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi - 65,99 %.

za rok 2014:

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi - 30,81 %,

2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi - 100 %,

3) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi - 110,05 %.

za rok 2015:

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi - 36,30 %,

2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi - 100 %,

3) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi - 61,80 %.

za rok 2016:

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi - 34,80 %,

2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 0,00 %,

3) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi - 51,62 %.

za rok 2017:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty za rok 2017 wynosi – 36,97%

 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty za rok 2017 wynosi – 32,37 %

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty za rok 2017 wynosi- 100%

za rok 2018:

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi - 32,61 %,

2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 100,00 %,

3) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosi - 35,85 %.

za rok 2019 :

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi - 36,05 %,

2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 100,00 %,

3) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosi - 28,63 %.