Lp.

Nazwa imprezy

Data

Organizatorzy

 

1.

Festyn rodzinny

17 maja 2017 r.

Zespół Szkół w Granowcu

2.

 Dzień Gminy Sośnie w Ośrodku rekreacyjno - wypoczynkowym „Biały Daniel” w Sośniach

24 czerwca 2017 r.

Wójt Gminy Sośnie

GOKiGBP w Sośniach

3. Kaczor w Możdżanowie 13 sierpnia 2017 r. Sołectwo Możdżanów

4.

Dożynki Gminne w Ośrodku rekreacyjno -wypoczynkowym „Biały Daniel” w Sośniach

19 sierpnia 2017 r.

Wójt Gminy Sośnie

GOKiGBP w Sośniach

5.

IV Rajd HAJSTRA

9 wrzesień 2017 r.

Stowarzyszenie "Przyjazne Otoczenie", Nadleśnictwo Antonin i Syców, Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach, Wójt Gminy Sośnie

6.

Dożynki wiejskie

17 września 2017 r.

Zespół Szkół w Granowcu

Rada Sołecka wsi Granowiec

Stowarzyszenie Przyjaciół Granowca Granowiec300

7.

„Dary lasu”

21 października 2017 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Granowca Granowiec300

Rada Sołecka wsi Granowiec

8.

Przedświąteczne spotkanie „Święta z kulturą”

10 grudnia 2017 r.

Zespół Szkół w Granowcu