1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kościelna - odcinek długości 227 m.

Ddofinansowanie 76.834,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji 76.834,00 zł.

Prace budowlane polegały na wyrównaniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni gruntowej, wykonaniu nowej konstrukcji podbudowy oraz warstwy wiążącej z masy asfaltowego na całej powierzchni jezdni.

2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kościelna i Okrężna - odcinek długości 328 m.

Dofinansowanie 170.164,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji 170.164,00 zł.

Prace budowlane polegały na wyrównaniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni gruntowej, wykonaniu nowej konstrukcji podbudowy oraz warstwy wiążącej z masy asfaltowego na całej powierzchni jezdni. 

3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową w m. Sośnie dz. nr 183/4 i 209/7 - odcinek długości 153 m.

Dofinansowanie 128.869,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji 128.869,00 zł.

Prace budowlane polegały na wyrównaniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni gruntowej, wykonaniu nowej konstrukcji podbudowy oraz położenie kostki brukowej na całej powierzchni jezdni.

4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Akacjowa - odcinek długości 89 m.

Dofinansowanie 47.895,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji 47.895,00 zł.

Prace budowlane polegały na wyrównaniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni gruntowej, wykonaniu nowej konstrukcji podbudowy oraz warstwy wiążącej z masy asfaltowego na całej powierzchni jezdni.    

5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Wodna - odcinek długości 230 m.

Dofinansowanie 92.393,00 zł.

całkowita wartość inwestycji 92.393,00 zł.

Prace budowlane polegały na wyrównaniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni gruntowej, wykonaniu nowej konstrukcji podbudowy oraz warstwy wiążącej z masy asfaltowego na całej powierzchni jezdni.

6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kocina dz. nr 225 - odcinek długości 175 m.

Dofinansowanie 47.669,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji 47.669,00 zł.

Prace budowlane polegały na wyrównaniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni gruntowej, wykonaniu nowej konstrukcji podbudowy oraz warstwy wiążącej z masy asfaltowego na całej powierzchni jezdni.