Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy znajduje się w portalu E- PUAP.

Aby złożyć wniosek w postaci elektronicznej należy go podpisać za pomocą podpisu elektronicznego kwalifikowanego certyfikatem.

Proszę pamiętać, że platforma jest ciągle rozwijana i jej funkcjonalność będzie wzrastać.