Aktualności

Za 600 tysięcy złotych udało się zmodernizować ponad 2 km nawierzchni na trasie z Bogdaju do miejscowości Garki. Droga uczęszczana głównie przez mieszkańców parafii Bogdaj przez wiele lat była w katastrofalnym stanie. Powiat Ostrowski zrealizował to zadanie przy wsparciu Gminy Sośnie.

Jak podkreślają mieszkańcy Bogdaju, droga przed remontem była w opłakanym stanie.

W dniu 19 lipca 2015r. Rada Sołecka wsi Bogdaj wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną z Bogdaju zorganizowała Zawody Konne. Impreza o nazwie „Kaczor” na dobre wpisała się w historię miejscowości Bogdaj. Jest to jeden z najstarszych obrzędów kulturalnych w gminie Sośnie. Cieszy się ogromnym powodzeniem nie tylko wśród mieszkańców, lecz także wśród  gości z okolicy. Z roku na rok przybywa nam zaw ...

Zakończyły się prace związane z termomodernizacją budynku szkoły Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku. Efekty inwestycji, która rozpoczęła się jeszcze przed wakacjami, możemy podziwiać już dziś, a ich zewnętrznym przejawem jest nowa elewacja gmachu, która utrzymana jest w jasnych kolorach. Koszt termomodernizacji tego budynku to 685 356,00 zł brutto.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku już trwa. Prace prowadzi przedsiębiorstwo „Usługi Ogólno-Budowlane” Damian Pieszak z Lisiec Małych koło Starego Miasta. Koszt termomodernizacji tego budynku to 685 356,00 zł brutto.

Z początkiem wiosny zakończyły się prace związane z przebudową nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chojnik. Na odcinku drogi została położona nowa nawierzchnia asfaltowa oraz zostały utwardzone pobocza.

Kilka dni temu zakończyły się prace związane z przebudową nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chojnik. Na całym odcinku drogi została położona nowa nawierzchnia asfaltowa oraz zostały utwardzone pobocza. Modernizacja w/w drogi przyczyni się nie tylko do poprawy wizerunku miejscowości, ale z całą pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz umożliwi mieszkańcom swobodne poruszanie się tym odcinkiem drogi, co szczególnie utrudnione było w czasie deszczu i w okresie zimowym.

Mieszkańcy wsi Chojnik mogą już od kilkunastu dni korzystać z nowej drogi. Jezdnia posiadała nawierzchnię gruntową o szerokości około 3,5m. Droga łączy się z drogą krajową. Stan nawierzchni gruntowej był zły, m.in. z powodu występujących kolein.

Remont drogi gminnej polegał na usunięciu istniejącej konstrukcji jezdni o nawierzchni gruntowej i wykonaniu nowej konstrukcji z kostki betonowej o grubości 8cm. Ze wzglę ...

25 października 2019 roku po raz trzeci zebraliśmy się w Stanicy "Biały Daniel" w Mojej Woli na uczcie intelektualnej, tym razem z historią. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób z różnych gmin województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie, Pani Barbara Nowak powitała zacne grono prelegentów:

Zakończyła się budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Cieszynie. Dzięki temu sołectwo wzbogaciło się o kilka miejsc postojowych oraz teren zieleni. Pod koniec maja dokonano odbioru inwestycji.

Nieutwardzona nawierzchnia, błoto, śmieci. Parking przy ulicy Kościelnej w sąsiedztwie z Zespołem Szkół w Cieszynie wymagał pilnej przebudowy. Już wkrótce kierowcy aut dojeżdżający w rejon szkoły będą mogli korzystać z przebudowanego parkingu. Nawierzchnia parkingu wykonana zostanie z szarej kostki betonowej. Projekt został skonsultowany i uzgodniony z mieszkańcami, którzy włożyli ogrom pracy aby upiększyć to miejsce. Dodatkowo teren wzbogaci się o miejsca zieleni w sąsiedztwi ...

Po raz kolejny Zespół Szkół w Cieszynie włączył się do udziału w akcji charytatywnej: „Wyślij pączka do Afryki” 2019 organizowanej przez Fundację Kapucyni i Misje.

„Nie ma nic lepszego, niż zorganizowanie seminarium o przyrodzie, właśnie w takim miejscu jak Gmina Sośnie. Południowa Wielkopolska powinna reklamować się przyrodą” (prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz)