Aktualności

Koniec roku to również czas kończących się inwestycji. Oczywiście na podsumowanie roku przyjdzie jeszcze czas, podobnie jak na plany na kolejny rok i następne lata. Obecnie dobiegają końca trzy ostatnie zadania, jakie zostały zaplanowane do realizacji w tym roku. Aura sprzyja pracom, więc są też tego widoczne efekty.

Bogdaj, Granowiec i Sośnie wyróżnione w konkursie, którego zadaniem jest promocja tożsamości regionalnej, ochrona przyrody, wyszukiwanie nowych produktów turystycznych, zachęcenie mieszkańców miasta do odwiedzenia tych urokliwych i niesamowitych miejsc i integracja mieszkańców poprzez realizację wspólnych inicjatyw. Konkurs był skierowany do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego.

Od piątku w naszej gminie pracowały nieustannie służby ratunkowe OSP z terenu gminy oraz pogotowia energetyczne, aby usunąć skutki orkanu Ksawery, który przeszedł nad naszym regionem. Przez silny wiatr połamanych zostało mnóstwo drzew i wiele tysięcy gospodarstw domowych nie miało prądu.

Wójt Gminy Sośnie, Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna mają zaszczyt zaprosić mieszkańców Gminy Sośnie na Uroczystości Dożynkowe, które rozpoczną się Mszą Św. w kościele p.w. NNMP w Sośniach, 19 sierpnia 2017 r. o godz. 16.00.

W pierwszej połowie lipca br. w Urzędzie Gminy Sośnie podpisana została umowa  z  firmą Instal-Therm z siedzibą w Połańcu na wykonanie wizji terenowych w celu sporządzenia dokumentacji technicznej planowanych przyłączy OZE. W wyniku naboru do Urzędu Gminy wpłynęło 313 deklaracji uczestnictwa w projekcie polegającym na montażu i instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych.

7 kwietnia br. odbyła się XXXIX, wyjazdowa, sesja Rady Gminy Sośnie - w siedzibie Nadleśnictwa Antonin. W sesji wzięli udział: Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik, Sekretarz Gminy Justyna Maryniak, Skarbnik Gminy Joanna Chalińska, pracownicy urzędu gminy oraz radni z przewodniczącym Mirosławem Ostojakiem na czele. Ze strony Nadleśnictwa w sesji uczestniczyli: Nadleśniczy Adam Całka i pracownicy Służby Leśnej, zajmujący się w Nadleśnictwie działaniami na terenie gminy Sośnie.

W dniu 29 marca 2017 r. w remizie strażackiej we Wtórku odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Konkurs przeprowadzony był przez Państwową Straż Pożarną w Ostrowie Wielkopolskim. Otwarcia dokonał komendant Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskiego brygadier Jacek Wiśniewski.

W latach 2017-2018 Gmina Sośnie planuje kilkanaście inwestycji drogowych – wiele wskazuje na to, że spora ich część zostanie zrealizowana ze środków własnych gminy, choć - jeśli wszystko dobrze pójdzie i będą dostępne środki zewnętrzne akurat na budowę dróg - to na pewno z nich skorzystamy – powiedział Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik.