W lipcu br. w naszej gminie miały miejsce dwa ważne wydarzenia. W miejscowości Szklarka Śląska odbyło się uroczyste otwarcie dwóch odcinków dróg gminnych oraz centrum rekreacyjno-sportowego. Z tej okazji sołtys wsi p. Ewelina Brzezicha wraz z Radą Sołecką, Radnym Bronisławem Krawcem przygotowali uroczystość mającą na celu uczczenie tych wydarzeń.

Dzięki pierwszej inwestycji droga gruntowa doczekała się nowej nawierzchni bitumicznej. Szklarka Śląska w pierwszym etapie budowy zyskała ponad 700 metrów nowej drogi. Zadanie sfinansowane zostało ze środków własnych budżetu gminy, a jego koszt wyniósł prawie 290 tys. zł. Następnie władze gminy zrealizowały w miejscowości drugi odcinek drogi o długości ok. 400 metrów. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 213 tys. zł. W sumie w miejscowości zostały wykonane dwa najważniejsze odcinki.

Kolejną również ważną inwestycją dla mieszkańców było stworzenie w miejscowości miejsca do rekreacji i sportu. Tak też się stało i w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” z programu Wielkopolska Odnowa Wsi powstało centrum rekreacyjno-sportowe. Środki pozyskane od Samorządu Województwa Wielkopolskiego to 30 000 zł. Wkład finansowy Gminy wyniósł 28 190,00 zł. Dodatkowo zostały przeznaczone środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 7 000,00 zł. W wyniku zrealizowanego projektu zostało utworzone boisko do gry w piłkę nożną oraz w siatkę plażową.

W uroczystości otwarcia i poświecenia dróg gminnych oraz centrum rekreacyjno-sportowego wzięli udział: Wicemarszałek Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - p. Krzysztof Grabowski, Wójt Gminy Sośnie - p. Stanisław Budzik, Zastępca Wójta Gminy Sośnie - p. Dariusz Berek, Sekretarz Gminy Sośnie - p. Justyna Maryniak, Przewodniczący Radny Gminy Sośnie - p. Mirosław Ostojak, Radni Gminy Sośnie - p. Bronisław Krawiec i p. Jan Rafalski, sołtys wsi Szklarka Śląska - p. Ewelina Brzezicha, ks. Proboszcz parafii Bogdaj - Jacek Klepacz, wykonawcy oraz mieszkańcy wsi.

Mieszkańców wsi oraz gości zaproszonych przywitała sołtys Szklarki Śląskiej - pani Ewelina Brzezicha. W trakcie uroczystości przecięto wstęgi i poświęcono zrealizowane inwestycje. Po poświęceniu Wójt Gminy Sośnie oraz zaproszeni goście podziękowali za zaproszenie oraz w kilku słowach zapoznali zebranych z przebiegiem inwestycji oraz pogratulowali zrealizowanych zadań.

Dzięki powstałym inwestycją poprawił się znacząco komfort życia mieszkańców oraz zyskał znacząco wizerunek wsi.

dsc_0601.jpgdsc_0603.jpgdsc_0604.jpgdsc_0606.jpgdsc_0610.jpgdsc_0611.jpgdsc_0614.jpgdsc_0618.jpgdsc_0619.jpgdsc_0624.jpgdsc_0627.jpgdsc_0628.jpgdsc_0630.jpgdsc_0633.jpgdsc_0635.jpgdsc_0639.jpgdsc_0642.jpgdsc_0644.jpgdsc_0645.jpgdsc_0646.jpgdsc_0647.jpgdsc_0649.jpgdsc_0650.jpgdsc_0652.jpgdsc_0653.jpgdsc_0654.jpg