Sośnie

W dniu pierwszego marca 2018 r. w hali sportowej przy Zespole Szkół w Sośniach odbył się Gminny Drużynowy i Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów chłopców i dziewcząt. W zawodach tych wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Bogdaju i  Zespołu Szkół w Sośniach. Zawodnicy wykazali się dużymi umiejętnościami technicznymi w grach drużynowych indywidualnych. Zwycięscy w poszczególnych kategoriach w grze dr ...

W dniu 22 lutego 2018r. na zaproszenie Wójta Gminy Sośnie Stanisława Budzika przebywała w naszej gminie Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg wraz ze swoim doradcą p. Piotrem Trybek. W spotkaniu uczestniczyli Wójt, Przewodniczący Rady Gminy, Sekretarz Gminy, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych oraz pracownicy urzędu.

Siedemnaście par małżeńskich z terenu gminy Sośnie odebrało w piątek, 2 lutego br., medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia dostają małżonkowie, którzy przeżyli wspólnie, co najmniej pięćdziesiąt lat.

W sobotę, 27 stycznia, Koło Łowieckie nr 48 „Łoś” w Krotoszynie obchodziło 35-lecie swojego istnienia. Podczas uroczystej mszy św. w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sośniach ksiądz kanonik Leszek Grodziński przypominał o tym, że bycie myśliwym to przede wszystkim olbrzymia odpowiedzialność.

Podsumowanie minionego roku jest okazją, by zaprezentować działania podejmowane w naszej gminie w każdej z dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Inwestycji w minionym roku w Gminie Sośnie nie brakowało, a nawet można rzec, że było ich bardzo dużo w porównaniu do poprzednich lat.

Przy 14 głosach za i 1 przeciw Rada Gminy Sośnie uchwaliła w poniedziałek 18 grudnia budżet na 2018 rok. Radni zaakceptowali projekt, który przewiduje bardzo ambitny plan na najbliższy rok, ale jak najbardziej realny. Patrząc na mijający rok trzeba przyznać, że Gmina Sośnie nie hamuje tempa inwestycji i rozwoju.

W dniu 19 grudnia br. w Świetlicy Wiejskiej w Sośniach odbyło się wigilijne spotkanie Klubu Seniora. Na miejsce o godz. 18 przybyło liczne grono Seniorów oraz zaproszonych Gości. Wśród nich był Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik, ks. Kanonik Leszek Grudziński, sołtys wsi Sośnie Józef Gąsior.

W dniu 16 grudnia 2017r. przy remizie OSP w Sośniach został uroczyście otwarty plac, który w ostatnim czasie zmienił swój wygląd. Jego powstanie możliwe było dzięki zaangażowaniu środków własnych gminy. Projekt zagospodarowania terenu obejmował -oprócz zagospodarowania placu- wykonanie systemu odwodnienia, jak również regulację wpustów wpiętych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich i Radą Sołecką w Sośniach zakończyła realizację projektu pt. ”Aktywne i zdrowe życie na wsi”. Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji  Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” , a realizowany był w okresie od 05. ...