Gmina Sośnie w marcu br. wydała książkę pt. „Z historii mojego życia. Kotowskie, Czarnylas, Chojnik, Sośnie i Kąty Śląskie – przystanki młodego nauczyciela w latach 1927–1939.”autorstwa Emila Irmlera. Pod koniec maja, gdy odwiedzili nas Państwo Ewa Kaether (z domu Irmler) i Hans-Ullrich Kaether, postanowiliśmy oficjalnie ruszyć z promocją nowej publikacji.

Była to dla nas ogromna radość gościć na naszych ziemiach sąsiadów z Niemiec, którzy przyczynili się do powstania tej pięknej książki. Duży i niewątpliwie cenny udział w powstaniu publikacji miał również mieszkaniec naszej gminy- pan Paweł Janek z Janisławic, który podjął się trudnej pracy tłumaczenia części „Historii życia” dotyczącej pobytu Emila Irmlera we wsi i gminie Sośnie. Duże podziękowania należą się także paniom Annie Proć z Twardogóry za jej wsparcie w obszernej pracy tłumaczeniowej oraz Urszuli Konopko za jej pracę korektora. Gmina Sośnie złożyła książkę w całość, oprawiła i wydała. Nad tym zadaniem czuwał obecny Zastępca Wójta Gminy Sośnie Dariusz Berek, a nie byłoby tej publikacji bez przychylności i zaangażowania Wójta Gminy Sośnie Stanisława Budzika.

Jak możemy przeczytać we Wstępie Wójta Gminy: „Drodzy mieszkańcy gminy Sośnie, oddajemy do Waszych rąk książkę powstałą z przetłumaczonych z języka niemieckiego obszernych fragmentów dzieła „Historia mojego życia„ autorstwa Emila Irmlera – nauczyciela pracującego w latach 1927 – 1939 w ewangelickich szkołach w Chojniku, Sośniach i Kątach Śląskich. Autor niemal z fotograficzną dokładnością opisuje skomplikowaną, biedną i trudną rzeczywistość tamtych czasów, zapoznając nas z codziennym życiem ówczesnych mieszkańców”.

Zadanie, jakie postawiła przed sobą Gmina Sośnie, wydając niniejszą publikację, to zainteresowanie młodych mieszkańców historią regionu, w którym mieszkamy, uczymy się i pracujemy.

Co opisuje książka?

Po lekturze tej ciekawej pod względem historycznym i socjologicznym książki, będącej fragmentami obszernego dzieła „Historia mojego życia” autorstwa Emila Irmlera – nauczyciela uczącego w ewangelickich szkołach powszechnych, w kilku wsiach naszej gminy leżących w strefie dawnego pogranicza, odczuwa się swoisty niepokój. Z jednej strony przeżywa się fascynację szczegółowością opisywanych relacji międzyludzkich i obfitością różnorakich zdarzeń wynikających z „prozy życia”, a z drugiej strony doznajemy uczucia smutku, gdy stajemy się mimowolnymi świadkami czynów i postaw dalekich od poprawnych zasad współżycia społecznego. Autor zdecydowanie demaskuje i jednoznacznie ocenia „mącicieli” pragnących poróżnić i osłabić jedność mieszkańców różnych narodowości i wyznań, żyjących od wieków w zgodnej symbiozie na tych terenach. Swoistej krytyce i ocenie poddaje zarówno decydentów polskich, jak i niemieckich. Doskonale rozumie, że praktykowana wiara, uczciwość, dobrosąsiedzkie stosunki oraz umiłowanie swej „małej ojczyzny” są ważniejsze dla mieszkańców pogranicza niż traktaty, granice, czy urzędowe obywatelstwa.

Jestem przekonany, że te spostrzeżenia są ponadczasowe i skłaniające do refleksji nad własnymi postawami także w dzisiejszej rzeczywistości.

W każdym rozdziale umieszczono kalendarium wydarzeń, które ułatwia orientację chronologiczną w opisywanym okresie historycznym. Dodatkowym atutem książki są liczne fotografie.

Nie chcę opisywać dokładnie, co przedstawia książka, ponieważ zachęcamy Państwa do jej przeczytania. Publikacja jest dostępna w Urzędzie Gminy Sośnie oraz Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośniach.

DSC_0565.jpgDSC_9821.jpgDSC_9834.jpgDSC_9868.jpgDSC_9882.jpgDSC_9886.jpgokladka.jpg