W maja Jednostka OSP w Sośniach zakupiła, że środków przekazanych z funduszu sołeckiego sprzęt do ratowania życia ludzkiego. Jest nim Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED). Urządzenie zostało zamontowane na budynku remizy w Sośniach i będzie służyło w razie potrzeby ratownikom, mieszkańcom gminy, jak również gościom przebywającym w okolicy.

Dzięki przeprowadzonej niedzielnej akcji szkoleniowej mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z działaniem urządzenie. A teraz kilka informacji, do czego służy AED.

Jeśli będziesz w sytuacji, gdzie nastąpiło zatrzymanie akcji serca i jesteś w okolicy Sośni to wezwij pomoc – 112 i jednocześnie nie trać czasu, podjedź (podbiegnij) do remizy i uruchom alarm. Po chwili pojawią się ratownicy i z ich pomocą użyjesz AED.

AED to Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, które analizuje rytm serca poszkodowanego i decyduje o konieczności defibrylacji.

Defibrylacja jest zabiegiem medycznym polegającym na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii w celu przywrócenia prawidłowego rytmu pracy serca.

Wykonana w ciągu 3 minut od zatrzymania krążenia pozwala na przeżycie w ok. 75% przypadków.

AED może być używany przez osoby posiadające wykształcenie medyczne, jak również przez osoby, które takiego wykształcenia nie posiadają. Warto jednak przejść szkolenie z obsługi AED, aby prawidłowo, bezpiecznie i sprawnie przeprowadzić defibrylację za jego pomocą.

Obecnie w naszym kraju, AED są powszechnie dostępne. Można je znaleźć w miejscach użyteczności publicznej. Na rynku dostępnych jest kilka modeli AED, ale wszystkie wyglądają podobnie i działają według tych samych zasad.

1.JPG2.JPG3.JPG