Obok stadionu gminnego w Sośniach trwa budowa całkiem nowego budynku zaplecza socjalnego dla przyszłych klubów sportowych. Budowa nowego zaplecza rozpoczęła się pod koniec 2018 roku. Wykonawcę udało się wyłonić dopiero w drugim przetargu. Została to firma K2 INŻYNERIA Adam Kowalski z Bonikowa, który zadeklarował realizację inwestycji za 557 805,00 zł. Termin zakończenia robót wyznaczono na 31 lipca 2019 r.

W wybudowanym obiekcie ma znajdować się m.in.: sala konferencyjna, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie porządkowe, magazyn i pomieszczenie techniczne. Uzupełnienie programu użytkowego obiektu stanowić będą toalety publiczne dostępne z zewnątrz budynku.

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przykrytym dachem stromym, o kącie nachylenia połaci dachowych wynoszącym 20 stopni. Budynek zaprojektowano w konstrukcji murowanej, pokrycie dachu z gontu bitumicznego ułożonego na deskowaniu pełnym i drewnianej konstrukcji kratownicowej. Posadowienie obiektu na żelbetowych ławach fundamentowych. Układ funkcjonalny obiektu jest czytelny i prosty.

Jest to pierwszy krok w kierunku budowy na miarę XXI wieku zaplecza rekreacyjno-sportowego w miejscowości Sośnie. W planach na kolejne lata przewidziana jest budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z trybunami.

Operacja dofinansowana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1.JPG2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.JPG