1 marca 2019r. 89 uczniów szkół podstawowych i 10 uczniów gimnazjów z terenu Gminy Sośnie otrzymało stypendia przyznane przez Wójta Gminy w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Sośnie”.

Uroczystego wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom i ich rodzicom dokonał Wójt Gminy Stanisław Budzik. Wójt wręczył w sumie 99 stypendiów naukowych. Najwyższą średnią w Gminie Sośnie uzyskał uczeń Zespołu Szkół w Pawłowie (Szkoła Podstawowa) Adrian Skrobański - 5,58 oraz uczennica Zespołu Szkół w Sośniach (Gimnazjum) Zuzanna Czub - 5,73. Gospodarzem gali stypendialnej był Zespół Szkół w Granowcu, który przygotował część artystyczną w wykonaniu dzieci i młodzieży, a uroczystość odbyła się w Sali wiejskiej w Sośniach.

Galę rozpoczęła dyrektor Zespołu Szkół w Granowcu p. Ewa Ostojak, a część stypendialną poprowadziła Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sośniach Arleta Zadka. Bardzo miłym akcentem  uroczystości był słodki poczęstunek przy kawie, podczas którego uczniowie i rodzice mogli porozmawiać i wymienić się doświadczeniami.

Wysokość środków finansowych na stypendia ustalana jest corocznie w budżecie Gminy. Obecnie nagroda dla uczniów szkół podstawowych wynosi 300 złotych za półrocze, a dla gimnazjalistów 350 złotych. System stypendialny stwarza dodatkowe możliwości zdobywania wiedzy (zakup dodatkowej literatury, udział w konkursach i olimpiadach), uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, czy kursach. Poszerza również pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży oraz motywuje do jeszcze lepszej nauki.

dsc_0545.jpgdsc_0546.jpgdsc_0548.jpgdsc_0552.jpgdsc_0554.jpgdsc_0556.jpgdsc_0557.jpgdsc_0558.jpgdsc_0560.jpgdsc_0563.jpgdsc_0564.jpgdsc_0565.jpgdsc_0566.jpgdsc_0569.jpgdsc_0570.jpgdsc_0572.jpgdsc_0573.jpgdsc_0576.jpgdsc_0577.jpgdsc_0580.jpgdsc_0583.jpgdsc_0584.jpgdsc_0586.jpgdsc_0591.jpgdsc_0594.jpgdsc_0598.jpgdsc_0600.jpgdsc_0602.jpgdsc_0605.jpgdsc_0606.jpgdsc_0609.jpgdsc_0610.jpgdsc_0611.jpgdsc_0612.jpgdsc_0613.jpgdsc_0614.jpgdsc_0615.jpgdsc_0617.jpgdsc_0620.jpgdsc_0623.jpgdsc_0624.jpgdsc_0625.jpgdsc_0626.jpgdsc_0627.jpgdsc_0628.jpgdsc_0629.jpgdsc_0630.jpgdsc_0631.jpgdsc_0632.jpgdsc_0633.jpgdsc_0634.jpgdsc_0637.jpgdsc_0638.jpgdsc_0641.jpgdsc_0643.jpgdsc_0646.jpgdsc_0649.jpgdsc_0651.jpgdsc_0652.jpgdsc_0653.jpgdsc_0655.jpgdsc_0656.jpgdsc_0659.jpgdsc_0664.jpgdsc_0665.jpgdsc_0666.jpgdsc_0667.jpgdsc_0670.jpgdsc_0671.jpgdsc_0672.jpgdsc_0673.jpgdsc_0676.jpgdsc_0677.jpgdsc_0679.jpgdsc_0680.jpgdsc_0682.jpgdsc_0685.jpgdsc_0686.jpgdsc_0687.jpgdsc_0689.jpgdsc_0690.jpgdsc_0691.jpgdsc_0692.jpgdsc_0695.jpgdsc_0698.jpgdsc_0699.jpgdsc_0700.jpgdsc_0702.jpgdsc_0704.jpgdsc_0706.jpgdsc_0708.jpgdsc_0711.jpgdsc_0713.jpgdsc_0714.jpg