Czcigodnym i dostojnym jubilatom, a szczególnie ks. Leszkowi z okazji 25-lecia przewodniczenia wspólnocie parafialnej, serdecznie dziękujemy za przykład pracowitego i pokornego kapłańskiego życia. Ogarniamy modlitwą Jubilatów zapewniając o dalszej pamięci modlitewnej przed Panem.

W dniu 12 czerwca br. w Kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sośniach wielu kapłanów, delegacje oraz rzesza wiernych jednoczyła się na modlitwie dziękczynnej za 38 lat posługiwania w Chrystusowym kapłaństwie księdza Leszka Grodzińskiego i jego 16 kolegów z seminarium. Równie ważną okazją do dziękczynienia Panu była 25 rocznica objęcia funkcji proboszcza przez ks. Leszka w Parafii w Sośniach.

Najpierw księża udali się do miejsca narodzin błogosławionej s.Sancji w pobliskim Możdżanowie, w parafii Bogdaj. Następnie dostojny jubilat wraz z kolegami kursowymi koncelebrował mszę świętą dziękczynną, podczas której homilie wygłosił ksiądz kanonik Stanisław z Witkowa, posługujący obecnie w diecezji gnieźnieńskiej, który w pięknych słowach mówił o wielkim darze, o radości w posłudze kapłana przybliżając historię kapłanów obchodzących rocznicę święceń, którzy w trudnym dla Polski okresie, w roku 1980, w Gnieźnie, otrzymali święcenia kapłańskie z rąk Sługi Bożego, ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przypomniał też o zasługach ks. Leszka dla Kościoła i o jego 25 letniej, ofiarnej pracy dla dobra powierzonych jego duszpasterskiej trosce wiernych. Na koniec zachęcał do modlitwy za konsekratora, ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, o rychłą beatyfikację.

W uroczystościach jubileuszowych licznie uczestniczyli parafianie, którzy zgromadzili się w kościele, aby podziękować i wielbić Boga za dar 25 lat posługi duszpasterskiej w Sośniach księdza proboszcza Leszka oraz dar kapłaństwa wszystkich zgromadzonych księży. Wierni złożyli księżom życzenia i kwiaty. Do życzeń włączyły się dzieci ze szkoły podstawowej, nauczyciele, służba liturgiczna, matki różańcowe, rada parafialna i przedstawiciele Zarządu Gminy Sośnie. Specjalne życzenia składali Jubilatowi, kierując do niego ciepłe słowa pełne szacunku i wdzięczności za pełną oddania służbę i otwartość na drugiego człowieka. Szczególnie należy podkreślić, wyłaniające się z tych słów wielką sympatię, szacunek i zaufanie jakim parafianie darzą swojego proboszcza, również ksiądz Leszek odwzajemnia te uczucia i jest bardzo związany z lokalną społecznością – większość swojego dotychczasowego kapłańskiego życia spędził właśnie jako proboszcz Parafii w Sośniach. Na koniec ksiądz proboszcz podziękował parafianom za życzenia i 25 - letnią współpracę i za ostatnie dzieło - remont wieży kościoła.

Cała wspólnota parafialna, z radością i wdzięcznością włączyła się w przeżywanie tego Jubileuszu, bowiem jubileusz kapłaństwa i duchowego przewodniczenia tutejszej wspólnocie to przede wszystkim okazja do wznoszenia dziękczynnego Te Deum za niewysłowiony dar powołania, jakim, bez naszych zasług, obdarzył nas Chrystus: ”Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to , abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał”(J 15,16).

Magdalena Chmielecka

IMG_538.jpgIMG_5378.JPGIMG_5380.JPGIMG_5381.JPGIMG_5382.JPGIMG_5383.JPGIMG_5384.JPGIMG_5385.JPGIMG_5386.JPGIMG_5387.JPGIMG_5389.JPGIMG_5390.JPGIMG_5391.JPGIMG_5392.JPGIMG_5394.JPGIMG_5395.JPGimg_5397.jpgimg_5398.jpgimg_5399.jpgimg_5400.jpgimg_5401.jpgimg_5402.jpgimg_5404.jpgimg_5405.jpgimg_5406.jpgimg_5407.jpgimg_5408.jpgimg_5409.jpgimg_5410.jpgimg_5411.jpgimg_5413.jpgimg_5416.jpgimg_5419.jpgimg_5424.jpgimg_5425.jpgimg_5427.jpgimg_5428.jpgimg_5430.jpgimg_5435.jpgimg_5441.jpgimg_5442.jpgimg_5443.jpgimg_5445.jpgimg_5452.jpgimg_5458.jpgimg_5459.jpgimg_5462.jpgimg_5469.jpgimg_5475.jpg