Ministerstwo Finansów ujawniło dane dotyczące zadłużenia w samorządach po trzech kwartałach 2017 r. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, łącznie zadłużenie gmin to 54 mld 617 mln zł, co daje 882 zł na mieszkańca, przy czym na 2487 gmin w Polsce 96 samorządów w ogóle nie ma długu, w tym elitarnym gronie znalazła się gmina Sośnie.

Myślę, że warto się tym faktem pochwalić, ponieważ mieszkańców bardzo interesuje to, jakie zadłużenie, jako gmina mamy na chwilę obecną, bo to świadczy również o gospodarzu tej gminy.

Gmina Sośnie jest obecnie bez długów, z ogromnym dorobkiem inwestycji w tej kadencji. To efekt dobrego zarzadzania gminą. Gmina Sośnie ma również wysokie współczynniki pozyskiwania środków zewnętrznych, co świadczy o Jej bardzo dobrym poziomie. Oczywiście efekt pracy to również zasługa wielu osób, ale widać, że Wójt ma jeszcze sporo energii i wiele pomysłów na kolejne lata.

Kierując gminą i podejmując przemyślane decyzje, nie myślę tylko o tym jak gmina wygląda dziś, ale staram się patrzeć w przyszłość, przewidywać jak nasza gmina będzie wyglądała za 10 lub 20 lat. Takie szerokie spojrzenie na realia i rzeczywistość daje możliwość podjęcia odpowiednich inwestycji - powiedział Wójt Gminy Sośnie - Stanisław Budzik.

Gmina Sośnie na tle powiatu ostrowskiego w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Miejsce w Polsce

Nazwa

Zadłużenie ogółem 3 kw 2017 (w zł)

Kwota zadłużenia na mieszkańca (w zł)

95

Odolanów

32 255 561,00

2 224,00

675

Przygodzice

13 587 827,00

1 131,00

888

Nowe Skalmierzyce

14 965 559,00

976,00

896

Ostrów Wielkopolski m.

70 135 205,00

967,00

1154

Ostrów Wielkopolski w.

15 357 288,00

806,00

1786

Raszków

5 145 000,00

433,00

2104

Sieroszewice

2 100 371,00

217,00

2473

Sośnie

0,00

0,00

 

POLSKA

54 317 106 215,00

882,00