Podczas czerwcowej XXVIII Sesji Rady Gminy Sośnie radni po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego a także zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej, mocą uchwały jednogłośnie udzielili Stanisławowi Budzikowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Absolutorium to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie, na specjalnej sesji, podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium. Jest to najważniejsze głosowanie dla wójta, ponieważ wtedy on wie, czy jego działania są akceptowane przez radnych, czyli przedstawicieli mieszkańców, czy też nie.

Podczas krótkiej dyskusji radni zwrócili uwagę na dużą skuteczność w realizacji inwestycji drogowych oraz bardzo dobry kierunek rozwoju gminy. Wspomnieli również o świetnej kondycji finansowej gminy gdyż w obecnej sytuacji brak jakichkolwiek zobowiązań stawia gminę przed wieloma realnymi inwestycjami.

DSC_0046.JPGDSC_0047.JPGDSC_0049.JPGDSC_0050.JPGDSC_0051.JPGDSC_0052.JPGDSC_0053.JPGDSC_0054.JPGDSC_0055.JPGDSC_0056.JPGDSC_0060.JPGDSC_0065.JPGDSC_0071.JPG