Dnia 11 września 2015r. na Sali Sesyjnej w Urzędzie Gminy Sośnie odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom małżeńskim, które przeżyły wspólnie pięćdziesiąt lat i zamieszkują na terenie naszej Gminy. Ceremonia rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Narodzenia NMP w Sośniach. Po mszy świętej wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście udali się do Urzędu Gminy Sośnie, gdzie dokonano uroczystego wręczenia medali oraz zaproszono na poczęstunek.

Przybyłych gości powitał bardzo serdecznie Wójt Gminy Sośnie - pan Stanisław Budzik, kierując słowa uznania za tak wiele wspólnie spędzonych. Wójt życzył małżonkom również zdrowia, pogody ducha i życzliwej opieki najbliższych oraz świętowania kolejnych rocznic. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał również aktu dekoracji.

Na uroczystości obecni byli także: Sekretarz Gminy Sośnie pani Justyna Maryniak, Przewodniczący Rady Gminy Sośnie Pan Mirosław Ostojak, Skarbnik Gminy Sośnie pani Joanna Chalinska oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Danuta Chmielecka. Życzyli oni szanownym jubilatom wszystkiego, co najlepsze, zdrowia, szczęścia oraz samych pogodnych dni na dalszej drodze życia.

Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego świętowało w 2015r. osiem par z terenu gminy Sośnie.

Były pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty, życzenia, prezenty, zdjęcia oraz tradycyjna lampka szampana. Zacnym Jubilatom z okazji pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia na jeszcze wiele wspólnych lat.

dsc_0005.jpgdsc_0006.jpgdsc_0007.jpgdsc_0011.jpgdsc_0012.jpgdsc_0015.jpgdsc_0016.jpgdsc_0017.jpgdsc_0020.jpgdsc_0022.jpgdsc_0025.jpgdsc_0026.jpgdsc_0028.jpgdsc_0031.jpgdsc_0032.jpgdsc_0036.jpgdsc_0038.jpgdsc_0040.jpgdsc_0041.jpgdsc_0042.jpgdsc_0046.jpgdsc_0047.jpgdsc_0048.jpgdsc_0051.jpgdsc_0052.jpgdsc_0053.jpgdsc_0054.jpgdsc_0056.jpgdsc_0057.jpgdsc_0058.jpgdsc_0060.jpgdsc_0062.jpgdsc_0064.jpgdsc_0065.jpgdsc_0916.jpgdsc_0917.jpgdsc_0918.jpgdsc_0919.jpgdsc_0920.jpgdsc_0921.jpgdsc_0922.jpgdsc_0923.jpgdsc_0925.jpgdsc_0928.jpgdsc_0929.jpgdsc_0930.jpgdsc_0931.jpgdsc_0932.jpgdsc_0933.jpgdsc_0934.jpgdsc_0935.jpgdsc_0936.jpgdsc_0937.jpgdsc_0938.jpgdsc_0939.jpgdsc_0941.jpgdsc_0942.jpgdsc_0945.jpgdsc_0946.jpgdsc_0947.jpgdsc_0948.jpgdsc_0951.jpgdsc_0952.jpgdsc_0953.jpgdsc_0954.jpgdsc_0955.jpgdsc_0956.jpgdsc_0957.jpgdsc_0958.jpgdsc_0960.jpgdsc_0961.jpgdsc_0962.jpgdsc_0963.jpgdsc_0964.jpgdsc_0965.jpgdsc_0966.jpgdsc_0967.jpgdsc_0968.jpgdsc_0970.jpgdsc_0971.jpgdsc_0973.jpgdsc_0975.jpgdsc_0976.jpgdsc_0977.jpgdsc_0978.jpgdsc_0982.jpgdsc_0983.jpgdsc_0984.jpgdsc_0985.jpgdsc_0986.jpgdsc_0987.jpgdsc_0988.jpgdsc_0989.jpgdsc_0990.jpgdsc_0992.jpgdsc_0993.jpgdsc_0995.jpgdsc_0998.jpgdsc_0999.jpgdsc_1002.jpgdsc_1003.jpgdsc_1005.jpgdsc_1006.jpgdsc_1007.jpgdsc_1008.jpgdsc_1011.jpgdsc_1012.jpgdsc_1013.jpgdsc_1015.jpgdsc_1016.jpgdsc_1017.jpgdsc_1018.jpgdsc_1020.jpgdsc_1021.jpgdsc_1025.jpgdsc_1026.jpgdsc_1027.jpgdsc_1028.jpgdsc_1029.jpgdsc_1030.jpgdsc_1031.jpgdsc_1032.jpgdsc_1033.jpgdsc_1034.jpgdsc_1035.jpgdsc_1036.jpgdsc_1037.jpgdsc_1038.jpgdsc_1039.jpgdsc_1040.jpgdsc_1041.jpgdsc_1042.jpgdsc_1043.jpgdsc_1047.jpgdsc_1048.jpgdsc_1049.jpgdsc_1050.jpgdsc_1051.jpgdsc_1052.jpgdsc_1053.jpgdsc_1054.jpgdsc_1056.jpgdsc_1057.jpgdsc_1058.jpgdsc_1059.jpgdsc_1060.jpgdsc_1061.jpgdsc_1062.jpgdsc_1063.jpgdsc_1065.jpgdsc_1066.jpgdsc_1067.jpgdsc_1068.jpgdsc_1070.jpgdsc_1071.jpgdsc_1073.jpgdsc_1074.jpgdsc_1075.jpgdsc_1076.jpgdsc_1078.jpgdsc_1080.jpgdsc_1081.jpgdsc_1082.jpgdsc_1083.jpgdsc_1084.jpgdsc_1085.jpgdsc_1089.jpgdsc_1090.jpgdsc_1091.jpgdsc_1092.jpgdsc_1093.jpgdsc_1094.jpgdsc_1095.jpgdsc_1096.jpgdsc_1099.jpgdsc_1102.jpgdsc_1104.jpgdsc_1106.jpgdsc_1108.jpgdsc_1109.jpgdsc_1111.jpg