Zbiorniki wodne zapobiegają podtopieniom i spadkowi poziomu wód, a także uprzyjemniają mieszkańcom spacer na świeżym powietrzu. W Sośniach zakończyła się budowa zbiornika wodnego, który w kolejnych etapach zostanie rozbudowany o dodatkowa infrastrukturę co w przyszłości ubogaci to miejsce i stworzy mieszkańcom dobre miejsce do wypoczynku oraz relaksu. Gmina Sośnie w maju otrzymała dofinansowanie w kwocie 34 500,00 zł ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę tego zbiornika. Calkowity koszt inwestycji wyniósł 84 255,00 zł.

W przyszłości zamierzonej inwestycji przewiduje się realizację chodnika z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury. Na pozostałej części nieruchomości planowane są niezależne inwestycje zmierzające do powstania gminnego kompleksu terenów rekreacyjno wypoczynkowych, to jest: boisko do piłki nożnej z trybunami, kort tenisowy, boisko do piłki siatkowej plażowej, ścieżka edukacyjna, a także pole biwakowe z budynkiem zaplecza sanitarno – szatniowego. Uzupełnienie zagospodarowania stanowić będą dojazdy i dojścia do obiektów, parkingi, a także ukształtowana zieleń niska.

IMG_20201028_114444.jpgIMG_20201028_114542.jpgIMG_20201028_114553.jpg