Zakończyła się przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sośnie - ul. Okrężna, dz. nr 126/27 i 126/28. Mieszkańcy zabiegali o modernizację tej drogi, ponieważ jej stan był już bardzo zły, co znacznie utrudniało poruszanie się szczególnie zimą lub w deszczowe dni.

Zakres prac obejmował zmianę nawierzchni z gruntowej na nawierzchnię bitumiczną z tłuczniowymi poboczami. Droga ma obecnie szerokość 4,00 m. Inwestycję realizowała Gmina Sośnie. Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 170 tys. zł.

 

IMG_20200702_151509.jpgIMG_20200702_151937.jpg