We wrześniu odbyło się 17 zebrań sołeckich w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2020 r. Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone do dyspozycji mieszkańców sołectw gminy Sośnie. Kwota jest uzależniona między innymi od liczby mieszkańców sołectwa i wyliczana, co roku na podstawie wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim.

O przeznaczeniu określonej kwoty środków funduszu sołeckiego decyduje zebranie mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu.

Najwięcej środków z funduszu sołeckiego na 2020 r. sołectwa przeznaczyły na zagospodarowanie terenów przy świetlicach, placach zabaw i parków (np. wykonanie tablic ogłoszeniowych, doposażenie, odnowienie sceny przy sali wiejskiej, budowa wiaty grillowej).

Kolejnymi ważnymi przedsięwzięciami, na które przeznaczono środki są remonty, przebudowy i naprawy dróg. W funduszu pojawiły się również budowa oświetlenia ulicznego. Pozostałe środki z funduszu sołeckiego na 2020 r. zostały przekazane m. in. na bieżącego utrzymania terenów sołeckich.

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG7.JPG8.JPG9.JPG